Giới thiệu

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (gọi tắt là "ANVIETCPA") được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty TNHH Kiểm toán An Phú - AnPhu (được thành lập và hoạt động từ năm 2007) với Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh - VietAnh (được thành lập và hoạt động từ năm 2003). Sự sáp nhập của hai công ty mang lại cho ANVIETCPA một đội ngũ đông đảo các chuyên gia có thể cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng.

Mạng lưới khách hàng của ANVIET CPA trải dài khắp toàn quốc với nhiều khách hàng là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, các công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn trong nền kinh tế, các dự án Quốc tế, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm quốc gia…

Mục tiêu phát triển của ANVIETCPA là trở thành một trong các công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành có giá trị tới khách hàng bằng phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận công việc khoa học và sự hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực kinh doanh trong nền kinh tế và các quy định pháp luật của Việt Nam; thông qua các dịch vụ chuyên ngành được cung cấp, Chúng tôi sẽ trợ giúp khách hàng đổi mới và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, phát huy mọi tiềm lực để tạo ra những giá trị vượt trội.

Không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, nhân viên và Công ty bằng chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc là mục tiêu hoạt động của Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của Quý khách hàng.

ANVIETCPA