Báo Cáo Minh Bạch 2014

BÁO CÁO MINH BẠCH SỬA ĐỔI Năm 2014, sửa đổi ngày 01/9/2015 (sau khi nhận sáp nhập Công ty TNHH Kiểm toán An Phú và đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Kiểm toán An Việt)

1. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh đã nhận sáp nhập Công ty TNHH Kiểm toán An Phú và đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (viết tắt là “ANVIET CPA”).

Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (“An Phú”) được thành lập ngày 08/8/2007 và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102339218 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. An Phú được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nhiều năm liên tục.

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200511555, thay đổi lần thứ 14 ngày 26/8/2015, đồng thời, được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 059/KDKT điều chỉnh lần thứ 01 ngày 25/9/2015 thay cho Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 059/KDKT cấp lần đầu ngày 10/12/2013.

Cơ cấu của AnViet CPA hiện tại như sau:

*      Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (ANVIET CPA)

*      Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà số 167 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi  Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

*      Số điện thoại: (84-4) 62 782 904                     Số fax: (84-4) 62 782 905                  

Email: anviet@anvietcpa.com

*      Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

*      Mô tả cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức kiểm toán được chấp thuận, gồm:

-          Hội đồng thành viên:

Ông Vũ Bình Minh                  Chủ tịch                       (là thành viên của An Phú trước đây)

Ông Nguyễn Đức Dưỡng         Thành viên                  (là thành viên của An Phú trước đây)

Bà Hoàng Thiên Nga               Thành viên                  (là thành viên của An Phú trước đây)

Ông Nguyễn Thương               Thành viên                  (là thành viên của An Phú trước đây)

Bà Đoàn Thu Hằng                  Thành viên                  (là thành viên của An Phú trước đây)

Ông Ngô Việt Thanh                Thành viên                  (là thành viên của An Phú trước đây)

Bà Trần Ngọc Anh                   Thành viên

Ông Trần Quốc Trị                  Thành viên

Ông Dương Đình Ngọc            Thành viên

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm       Thành viên

Bà Đào Thị Thúy Hà               Thành viên

Ông Dương Mạnh Kiên           Thành viên

Ông Tạ Văn Việt                      Thành viên

Bà Vũ Thị Hương Giang          Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hoa                 Thành viên

Bà Tạ Thị Việt Phương            Thành viên

Ông Vũ Hoài Nam                   Thành viên

-          Ban Tổng Giám đốc:

Ông Tạ Văn Việt                      Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng

Ông Vũ Bình Minh                  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Văn phòng Công ty

Bà Trần Ngọc Anh                   Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Ông Trần Quốc Trị                  Phó Tổng Giám đốc

Bà Vũ Thị Hương Giang          Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hoa                 Phó Tổng Giám đốc

Ông Dương Đình Ngọc            Phó Tổng Giám đốc

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm       Phó Tổng Giám đốc

Bà Hoàng Thiên Nga               Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thương               Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Dưỡng         Phó Tổng Giám đốc

-          Chi nhánh

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà AC ngõ 78 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84-4) 37 958 705                     Số fax: (84-4) 37 958 677      

Email: anviet.hn@anvietcpa.com 

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng:

Địa chỉ: số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại: (84-31) 3 842 430                     Số fax: (84-31) 3 842 433

Email: anviet.hp@anvietcpa.com

-          Người đại diện theo pháp luật: Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật gồm:

Ông Tạ Văn Việt - Tổng Giám đốc

Ông Vũ Bình Minh - Phó Tổng Giám đốc

Bà Trần Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc