THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP KIỂM TOÁN DÀNH CHO ...

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (tên viết tắt là "ANVIET CPA") là một trong số ít các công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, tư vấn thuế, xác định giá trị doanh nghiệp và thẩm định giá tài sản. ANVIET CPA liên tục được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng bao gồm các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán và các đơn vị có lợi ích công chúng khác.

Để tạo cơ hội cho các Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp được trang bị các kiến thức thực tế về ngành nghề kế toán, kiểm toán, ANVIET CPA thực hiện triển khai chương trình “Thực tập dành cho sinh viên năm 2018-2019” tại toàn bộ các Văn phòng của Công ty với số lượng dự kiến là 30 ứng viên tiềm năng.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm
(Click here to download)