BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 11 - 2018

Bản tin tháng 11 năm 2018 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Quyết định số 5507/QĐ-UBND Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Hà Nội

Công văn số 7686/BKHĐT-PC Chuyển từ doanh nghiệp FDI sang 100% vốn trong nước cần điều chỉnh Giấy chứng nhận

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 Biểu thuế bảo vệ môi trường năm 2019

Công văn số 6123/TCHQ-TXNK Nhập khẩu phân bón được miễn nộp thuế GTGT

Công văn số 11889/BTC-CST Biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu không còn được áp dụng

Công văn số 74023/CT-TTHT Hóa đơn giấy được phép sử dụng đến 31/10/2020

Công văn số 73512/CT-TTHT Lương tháng 13 không được miễn thuế TNCN

Công văn số 73511/CT-TTHT Phụ cấp ăn trưa nếu không quá 730.000 đ/tháng được miễn thuế TNCN

Công văn số 5706/CT-TTHT Mua quyền sử dụng phần mềm của nước ngoài phải trích nộp 10% thuế nhà thầu

Công văn số 3428/TCT-CS Thuế nhà thầu đối với phí trung gian thanh toán

Thông tư số 95/2018/TT-BTC Bãi bỏ 3 chính sách miễn thuế XNK

Công văn số 6719/TXNK-CST Nhập khẩu hàng để làm quà tặng không được miễn thuế nhập khẩu

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP Thay đổi cách tính và hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc

Công văn số 2219/BHXH-CĐ Một số hướng dẫn quan trọng về chế độ ốm đau thai sản