BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 04 - 2019

Bản tin tháng 04 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Quyết định 12/2019/QĐ-TTg Sửa đổi mức hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại

Chỉ thị số 09/CT-TTg Những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2019

Công văn số 114/LĐLĐ Mẫu Quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Công văn số 999/TCT-CS Ghi số kế toán bằng ngoại tệ, khi chuyển lỗ phải quy đổi sang VND

Thông tư 18/2019/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Công văn số 11231/CT-TTHT Hàng khuyến mại, miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn

Công văn số 1285/TCT-DNNCN Cách tính thuế TNCN được giảm năm 2018 của người lao động trong khu kinh tế

Công văn số 13697/CT-TTHT Tính thuế TNCN đối với tiền lương của giám đốc kiêm chủ tịch công ty TNHH MTV

Công văn số 1191/TCT-CS Lãi của hoạt động kinh doanh bất động sản không được bù trừ với lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông tin khuyến cáo của Cục Thuế TP. HCM Một số lưu ý khi áp dụng ưu đãi thuế trong lĩnh vực xã hội hóa

Công văn số 736/GSQL-GQ1 Cách xác định “năm nhập khẩu” để tính tuổi ô tô

Công văn số 1966/TCHQ-TXNK Máy móc thuê mượn không được miễn thuế nhập khẩu

Công văn số 330/CNTT-PM Cú pháp nhắn tin tra cứu quá trình đóng BHXH

Công văn số 519/BHXH-CĐBHXH Đề nghị thanh toán BHXH phải tự kiểm tra tính hợp pháp của giấy chứng nhận nghỉ việc

KC01_03042019CTHCM Sai phạm thuế thường gặp ở những công ty thương mại, xuất nhập khẩu

KC02_03042019CTHCM Điểm mặt những chiêu lách thuế trong lĩnh vực xây dựng và BĐS

KC04_03042019CTHCM Khuyến cáo các sai phạm thuế trong kinh doanh trực tuyến

KC05_03042019CTHCM Khuyến cáo những sai phạm thuế thường gặp ở doanh nghiệp liên kết