BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2019

Báo cáo minh bạch năm tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/06/2019

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (“AnViet CPA”) thành lập từ năm 2003 hoạt động theo hình thức công ty TNHH có 2 thành viên trở lên. Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200511555, thay đổi lần thứ 17 ngày 03/10/2018. Hoạt động chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập, tư vấn tài chính, kế toán, thuế; dịch vụ thẩm định giá trị tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp. Công ty đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 059/KDKT điều chỉnh lần thứ 04 ngày 18/05/2018.

Cơ cấu của AnViet CPA đến thời điểm hiện tại như sau:

Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (ANVIET CPA)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84-24) 62 782 904

Số fax: (84-24) 62 782 905

Email: anviet@anvietcpa.com

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên