BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 12 - 2021

Bản tin tháng 12 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2021 về việc công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2021.

Công văn số 13484/BTC-CST ngày 26/11/2021 về chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Công văn số 13349/BTC-CST ngày 23/11/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp hàng không.

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan.

Công văn số 46423/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 về việc kê khai và phân bổ số thuế TNDN đối với nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước.

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 về Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021.

Công văn số 48921/CTHN-TTHT ngày 23/11/2021 về chính sách thuế TNCN.

Công văn số 49085/CTHN-TTHT ngày 24/11/2021 về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền game và doanh thu chia sẻ.

Công văn số 932/LĐLĐ-TC ngày 25/11/2021 về việc quyết toán các khoản chi chăm lo do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/04/2021.

Công văn số 3552/BHXH-TST ngày 03/11/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Công văn số 3818/BHXH-CSXH ngày 25/11/2021 về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Công văn số 5371/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2021 về việc hướng dẫn tham vấn trị giá hải quan.

Công văn số 2775/HQTPHCM-GSQL ngày 08/11/2021 về chính sách, thủ tục trong lĩnh vực hải quan.

Công văn số 5389/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2021 về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quyền nhập khẩu.