BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 01 - 2022

Bản tin tháng 01 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa.

Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản.

Công văn số 51438/CTHN-TTHT ngày 01/12/2021 về chính sách thuế TNCN.

Công văn số 56824/CTHN-TTHT ngày 23/12/2021 về việc xuất hóa đơn cho khách hàng không lấy hóa đơn.

Công văn số 14971/BTC-QLKT ngày 29/12/2021 về việc hạch toán thuế TNDN tạm nộp đối với tiền thu trước.

Công văn số 54827/CTHN-TTHT ngày 15/12/2021 về việc áp dụng chính sách thuế GTGT với dịch vụ hàng hải.

Thông báo số 4447/TB-BHXH ngày 22/12/2021 về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022.

Công văn số 1101/LĐLĐ-TC ngày 22/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021.

Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 5751/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2021 về việc thuê kho ngoài DNCX trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid19.

Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16/12/2021 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022.