BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 02 - 2022

Bản tin tháng 02 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công văn số 1827/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Công văn số 1832/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Công văn số 1829/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về việc lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng.

Công văn số 1826/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/01/2022 về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19.

Công văn số 175/BVTV-ATTPMT ngày 29/01/2022 về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc.

Công văn số 138/HQTPHCM-GSQL ngày 19/01/2022 về việc nhập khẩu bao bì trung gian rỗng để thay thế cho bao bì trung gian chứa sản phẩm dược phẩm nhập khẩu bị móp méo trong quá trình vận chuyển bằng đường biển.

Công văn số 129/HQTPHCM-GSQL ngày 19/01/2022 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Công văn số 86/HQTPHCM-GSQL ngày 12/01/2022 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Công văn số 211/TCHQ-GSQL ngày 18/01/2022 về việc dừng áp dụng các hướng dẫn tạm về thủ tục thông quan hàng hóa mùa dịch.