BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 09 - 2022

Bản tin tháng 09 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 10/2022/TT-NHNN ngày 29/07/2022 về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Quyết định số 1453/QĐ-NHNN ngày 22/08/2022 về việc thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế.

Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/08/2022 về việc miễn nộp giấy đăng ký doanh nghiệp khi xin cấp phép đào tạo thuyền viên.

Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/08/2022 về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Quyết định số 1710/QĐ-BTC ngày 24/08/2022 về việc hướng dẫn thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022.

Công văn số 8404/BTC-TCT ngày 23/08/2022 về hóa đơn điện tử.

Công văn số 3301/TCHQ-TXNK ngày 10/08/2022 về việc xử lý vướng mắc các quy trình về thuế.

Công văn số 3466/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2022 về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK.

Công văn số 40747/CTHN-TTHT ngày 18/08/2022 về hóa đơn chi phí tại đơn vị.

Công văn số 40222/CTHN-TTHT ngày 16/08/2022 về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng.

Công văn số 4632/BYT-KHTC ngày 15/08/2022 về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021.

Công văn số 2216/BHXH-CSXH ngày 12/08/2022 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15.

Công văn số 3292/TCHQ-TXNK ngày 09/08/2022 về việc kê khai nộp thuế khi chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của DNCX.

Công văn số 1214/GSQL-GQ2 ngày 22/08/2022 về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp FDI.

Công văn số 3490/TCHQ-TXNK ngày 23/08/2022 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu.

Công văn số 3361/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng gửi kho ngoại quan