BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 10 - 2022

Bản tin tháng 10 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Công văn số 9670/BTC-QLKT ngày 22/09/2022 về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 về hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước.

Công văn số 8975/BTC-TCT ngày 08/09/2022 về việc giảm thời gian hoàn thành việc nộp tiền thuê, tiền sử dụng đất.

Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/09/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Công văn số 3699/TCHQ-TXNK ngày 07/09/2022 về thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Công văn số 46739/CTHN-TTHT ngày 23/09/2022 về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công văn số 3522/TCT-CS ngày 22/09/2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Công văn số 3384/TCT-CS ngày 23/09/2022 về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ.

Công văn số 42786/CTHN-TTHT ngày 30/08/2022 về chính sách thuế đối với hoạt động mua eSIM trên nền tảng công nghệ.

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/09/2022 về chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024.

Quyết định số 2268/QĐ-BHXH ngày 06/09/2022 về việc ban hành Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quyết định số 1854/QĐ-BTC ngày 13/09/2022 về việc phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Công văn số 5729/BCT-XNK ngày 26/09/2022 về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế.

Công văn số 5477/KV1-ĐGSKS ngày 20/09/2022 về việc tháo gỡ vướng mắc thực hiện Công văn số 877/GSQL-GQ1.

Công văn số 9045/BTC-TCHQ ngày 12/09/2022 về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT.