BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 12 - 2022

Bản tin tháng 12 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023: Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/07/2023

Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu

Công văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/10/2022: Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước

Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022: Nghĩa vụ thuế TNDN khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Công văn số 4699/TCHQ-TXNK ngày 08/11/2022 Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả

Tổng cục thuế ban hành Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế

Tháng 12/2022 Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Thư ngỏ về các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022

Công văn số 2619/TCT-CS ngày 22/07/2022 Hướng dẫn lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Công văn số 53394/CTHN-TTHT ngày 04/11/2022 Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN

Công văn số 56701/CTHN-TTHT ngày 21/11/2022 Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng vãng lai trong khu phi thuế quan

Công văn số 3879/TCHQ-GSQL ngày 20/09/2022 Máy móc thiết bị của DNCX đem thuê sẽ không được ưu đãi

Công văn số 53405/CTHN-TTHT ngày 04/11/2022 Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự kê khai, tự nộp thuế TNCN

Công văn số 3271/TCT-KK ngày 06/09/2022 Ngành thuế sẽ kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chống gian lận

Công văn số 51874/CTHN-TTHT ngày 27/10/2022 Cách tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu

Quyết định số 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 Sửa đổi quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH

Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyên trên Cổng dịch vụ công

Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 Các giải pháp phát triển xuất khẩu đến năm 2030 của Chính phủ

Công văn số 4835/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022 Thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công