BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 03 - 2023

Bản tin tháng 03 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư 80/2021/TT-BTC liên quan tới thuế GTGT.

Quyết định 115/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế.

Công văn 3469/CTHN-TTHT về hướng dẫn thuế TNCN đối với quà tặng và thưởng cho nhân viên.

Công văn 4209/CTHN-TTHT về hóa đơn GTGT xuất năm 2023 cho dịch vụ hoàn thành năm 2022.

Công văn 3871/CTHN-TTHT về chính sách thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công văn 8203/CTHN-TTHT về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài.

Công văn 7973/CT-TTHT về khoản thu hộ, chi hộ nhân viên có được tính vào chi phí được trừ.

Công văn 6097/CTHN-TTHT về quyết toán thuế TNCN.