BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 04 - 2023

Bản tin tháng 4 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 16/2023/TT-BTC sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác.

Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai.

Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn tổ chức đấu thầu dự án công trình dịch vụ đường bộ.

Công văn số 586/TCT-TTKT về các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023.

Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 về mức phạt hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước.

Quyết định số 78/QĐ-TCT về tiêu chí nhận diện doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn.

Công văn số 575/TCT-QLN doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ.

Công văn số 406/TCT-DNNCN quy định 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và Hồ Chí Minh phải lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trong năm 2023.

Công văn số 9579/CTHN-TTHT thuế TNDN tạm nộp 4 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán.

Công văn số 8204/CTHN-TTHT về nhận lương từ nước ngoài phải tự khai thuế TNCN.