BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 05 - 2023

Bản tin tháng 5 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ về xem xét, thực hiện các giải pháp về miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí.

Công văn 2464/BCT-CN của Bộ Công Thương về đề xuất giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Công điện 02/CĐ-TCT của Tổng cục thuế về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT.

Nghị định 16/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thông tư 19/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về bãi bỏ hướng dẫn thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ quan báo chí.

Công văn 4019/BTC-TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn thẩm quyền xử lý miễn lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp.

Quyết định số 78/QĐ-TCT về bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Công văn hướng dẫn chính sách thuế.

Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.