BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 07 - 2023

Bản tin tháng 7 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 2535/TCT-TTKT về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế.

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Thư ngỏ về việc phối hợp ngăn ngừa sử dụng hóa đơn điện tử trái phép.

Công văn số 2426/TCT-KK về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn số 1633/TCT-CS về chính sách thuế.

Công văn số 1651/TCT-CS về hóa đơn và lệ phí trước bạ.

Công văn số 42758/CTHN-TTHT về thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng.

Công văn số 43859/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với cá nhân không cư trú.

Công văn số 42369/CTHN-TTHT về việc xác định khoản chiết khấu hối phiếu, lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay.

Công văn số 1454/TCT-CS về chính sách thuế.

Công văn số 1977/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của DNCX.

Công văn số 3249/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.