BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 08 - 2023

Bản tin tháng 8 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho TP.Hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính Phủ dự kiến sửa đổi quy định về quy định của luật thuế GTGT và thuế TTĐB.

Nghị quyết số 105/NQ-CP về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Quyết định số 970/QĐ-TCT ban hành quy trình kiểm tra thuế .

Công văn số 45194/CTHN-TTHT về việc kê khai thuế TNCN đối với chi nhánh trả lương cho nhân viên làm việc ở tỉnh khác.

Công văn số 3431/TCHQ-TXNK về vệc hướng dẫn khai báo hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Thông tư số 44/2023/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí kể từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023 nhằm hỗ trờ người dân và doanh nghiệp.

Công văn số 3173/TCHQ-TXNK về việc thực hiện biểu thuế của Nghị quyết số 26/2023/NĐ-CP và quyết định số 15/2023/QĐ-TTg.

Công văn số 49216/CTHN-TTHT về nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ việc cử người lao động sang Việt Nam làm việc.

Quyết định số 1388/QĐ-BTC về việc thay mới các thủ tục xác nhận hàng hòa nhập khẩu được ưu đãi thuế.

Công văn số 3735/TCHQ-TXNK về thủ tục khai hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu từ kho ngoại quan.

Công văn số 3188/TCHQ-GSQL về hướng dẫn trường hợp không được khai bổ sung sau thông quan đối với tờ khai xuất khẩu.

Công văn số 3446/TCHQ-GSQL về việc xác định thời điểm kê khai doanh thu xuất khẩu.

Công văn số 1880/BHXH-CHXH về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH.