BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 10 - 2023

Bản tin tháng 10 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật đấu thầu năm 2023.

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Công văn số 2879/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án ứng dụng công nghệ cao.

Công văn số 3277/TCT-CS về xác định kỳ tính thuế áp dụng ưu đãi thuế TNDN .

Công văn số 20792/CTBDU-TTHT về chính sách thuế liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mẫu cho khách hàng dùng thử..

Công văn số 4262/TCHQ-TXNK về thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử chuyên dụng.

Công văn số 4172/TCT-DNNCN hướng dẫn về xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN.

Công văn số 61194/CTHN-TTHT về kê khai nộp thuế TNCN từ nhận thừa kế chứng khoán.

Công văn số 2712/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế khi cầm cố thế chấp .

Công văn số 6393/CTQNA-TTHT về thuế nhà thầu nước ngoài đối với tiền cước vận chuyển thanh toán trực tiếp cho hãng tàu nước ngoài .

Công văn số 4054/TCHQ-TXNK về chính sách thuế sau khi sáp nhập doanh nghiệp.

Quyết định số 1722/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quảng lý của Bộ Tài Chính.

Công văn số 4350/TCHQ-GSQL về thời hạn thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

Công văn số 4040/TCHQ-GSQL về điều kiện kiểm tra, giám sát đối với DNCX.

Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ về việc lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Quyết định số 1318/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.