BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 11 - 2023

Bản tin tháng 11 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 4517/TCT-QLN về điều kiện xóa nợ thuế đã quá 10 năm.

Công văn số 4383/TCT-CS về quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển sang hạch toán phụ thuộc.

Công văn số 4602/TCT-CS về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng góp vốn tại Việt Nam cho công ty cùng Tập đoàn.

Công văn số 4083/TCT-CS về chính sách thuế đối với hàng thuê gia công ngoài địa bàn ưu đãi thuế.

Công văn số 71493/CTHN-TTHT về thuế suất đối với khoản thu từ thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học.

Công văn số 70784/CTHN-TTHT về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú.

Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.

Công văn số 4666/TCT-CS về xác định tỷ giá hạch toán đối với thuế nhà thầu nước ngoài.

Thông tư số 63/2023/TT-BTC về các thủ tục được giảm phí khi thực hiện trực tuyến.

Công văn số 4795/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các tờ khai nhập khẩu tại chỗ.

Công văn số 5021/TCHQ-TXNK về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2023/NĐ-CP áp dụng thực hiện Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) giai đoạn 2022 – 2027

Thông tư số 62/2023/TT-BTC về biểu phí cấp thị thực cho người nước ngoài kể từ 01/10/2023.

Công văn số 4831/TCHQ-TXNK hướng dẫn về thuế Bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu.

Công văn số 3892/TXNK-TGHQ về kê khai trị giá hải quan khi tạm xuất – tái nhập hàng hóa.