BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 12 - 2023

Bản tin tháng 12 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị quyết số 110/2023/QH15 về tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết ngày 30/06/2024.

Thông tư số 12/2023/TT-NHNN về việc Doanh nghiệp được phép góp vốn vào ngân hàng liên doanh từ ngày 14/12/2023.

Công điện số 1284/CĐ-TTg về việc xử lý các cửa hàng xăng dầu nếu không lập hóa đơn điện tử từng lần bán.

Công văn số 4626/TCT-CS về một số trường hợp thu nhập của doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Công văn số 4085/TCT-CS về việc truy nộp thuế TNDN khi sử dụng ít hơn 70% Qũy phát triển KH&CN sau 5 năm trích lập .

Công văn số 5366/TCT-DNL về việc cấp thư tín dụng (L/C) không được miến thuế GTGT.

Công văn số 4955/TCT-KK về hướng dẫn kê khai bổ sung hóa đơn GTGT bỏ sót của kỳ tính thuế đã bị kiểm tra.

Công văn số 76785/CTHN-TTHT về chính sách thuế GTGT đối với điều chuyển tài sản khi tách công ty giữa các đơn vị cùng tổ chức.

Công văn số 2353/QĐ-BTC về bảng giá tính phí trước bạ ô tô, xe máy kể từ ngày 06/11/2023.

Công văn số 5980/TCHQ-TNXK về chính sách thuế đối với thuê gia công toàn bộ các công đoạn sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Nghị định 82/2023/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành mở rộng hình thức nộp phí, lệ phí..

Công văn số 6156/TCHQ-GSQL về hướng dẫn vướng mắc nộp C/O mẫu D cho hàng nhập khẩu

Công văn số 1617/GSQL-GQ4 về bổ sung hướng dẫn kê khai hàng xuất/ nhập khẩu gửi chuyển phát nhanh.

Nghị định số 77/2023/NĐ-CP về quy định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP.

Công văn số 3119/HQTPHCM-GSQL về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng đã qua sử dụng.

Công văn số 5641/TCHQ-GSQL về triển khai cấp C/0 mẫu EAV theo mã số HS 2022.

Công văn số 5548/TCHQ-TXNK về hướng dẫn về nhập khẩu ủy thác hàng hóa thuộc diện phải  xin giấy phép.