BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 01 - 2024

Bản tin tháng 01 năm 2024 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật số 29/2023/QH15 về luật kinh doanh Bất động sản theo đó từ 01/01/2025 khi thanh toán trong hoạt động kinh doanh Bất động sản phải chuyển khoản.

Quyết định số 1842/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục chấp thuận cho sử dụng lao động trẻ em.

Công văn số 5115/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

Nghị quyết số 107/2023/QH15 về quy định về nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.

Công văn số 5567/TCT-CS về hướng dẫn khai nộp thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài bán công ty tại Việt Nam.

Công văn số 6068/TCHQ-TXNK về xử lý thuế GTGT nộp thừa của hàng nhập khẩu sẽ phải hoàn tại Hải quan.

Công văn số 5046/CTBNI-TTHT thuế TNCN đối với khoản trợ cấp thôi việc của người nước ngoài.

Nghị định số 84/2023/NĐ-CP về bổ sung thêm hai nước Myanmar và Philippines được hưởng thuế suất RECP.

Công văn số 90218/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài khi mua gói tin tức của nước ngoài .

Nghị Quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ngày 01/01/2024

Công văn số 6372/TCHQ-GSQL về giải đáp một số quy định mới về nộp và kiểm tra C/0.

Công văn số 6087/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất.

Công văn số 1000/XNK-XXHH về hướng dẫn cấp C/0 cho hàng gửi kho ngoại quan.

Công văn số 4144/BHXH-VP về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội.