BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 9 - 2018

Bản tin tháng 9 năm 2018 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 3170/TCT-TTr Doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải lập và cung cấp hồ sơ toàn cầu

Công văn số 3082/TCT-CS Dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc đô thị loại I không được ưu đãi thuế

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn đăng ký thang bảng lương

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử

Công văn số 3300/TCT-DNL Thuế GTGT khi bán tài sản, công nợ cho công ty mẹ

Công văn số 4812/CT-TTHT Hàng biếu tặng mua hàng bằng “hóa đơn bán hàng” khi biếu tặng vẫn phải lập hóa đơn GTGT

Công văn số 3291/TCT-TNCN Trực tiếp trả lương, Chi nhánh phải chịu trách nhiệm kê khai thuế TNCN

Công văn số 5026/CT-TTHT Trợ cấp học phí vào lương sẽ không được miễn thuế TNCN

Công văn số 2861/TCT-TNCN Bán cổ phần phải nộp 0,1% thuế trên giá bán

Công văn số 2740/BHXH-BT Đối tượng bắt buộc đóng BHXH

Công văn số 2771/BHXH-BT Chuyển sang công việc khác phải điều chỉnh mức đóng BHXH