BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 06 - 2021

Bản tin tháng 06 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp.

Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý tiền thu từ cổ phần hóa DNNN.

Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/05/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

Công văn số 2552/TCHQ-TXNK ngày 27/05/2021 về thuế NK và thuế GTGT khi tiêu hủy NVL, thành phẩm hàng sản xuất xuất khẩu.

Công văn số 2572/TCHQ-TXNK ngày 28/05/2021 về thuế GTGT mặt hàng máy kéo nông nghiệp.

Công văn số 2551/TCHQ-TXNK ngày 27/05/2021 về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang DNCX.

Công văn số 17152/CTHN-TTHT ngày 20/05/2021 về cách tính thuế nhà thầu đối với hàng nhập khẩu theo điều khoản Incoterms.

Công văn số 15175/CTHN-TTHT ngày 11/05/2021 về thuê lắp đặt khi nhập khẩu máy móc phải chịu thuế nhà thầu.

Công văn số 1713/TCT-KK ngày 26/05/2021 về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố.

Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 về việc gia hạn nộp thuế TNDN khi năm tài chính khác năm dương lịch.

Công văn số 16815/CTHN-TTHT ngày 18/05/2021 về chính sách thuế TNCN.

Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/05/2021 về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/05/2021 về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Công văn số 3750/TXNK-CST ngày 22/04/2021 về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối của DNCX.

Công văn số 2224/TCHQ-PC ngày 13/05/2021 về việc thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP.

Công văn số 2669/TCHQ-GSQL ngày 31/05/2021 về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA.

Công văn số 2370/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2021 về việc đăng ký Danh mục miễn thuế.