BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 02 - 2021

Bản tin tháng 02 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định mới về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Công văn số 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Công văn số 282/CTHN-TTHT ngày 5/01/2021 về chính sách thuế GTGT khi cho DNCX thuê cơ sở hạ tầng.

Công văn số 3269/CTHN-TTHT ngày 26/01/2021 về chính sách thuế đối với khoản lãi vay ngân hàng và khoản lãi cho cá nhân vay.

Công văn số 2549/CTHN-TTHT ngày 20/01/2021 về việc kê khai thuế TNCN.

Công văn số 1181/CTHN-TTHT ngày 11/01/2021 về việc khấu trừ thuế TNCN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Công văn số 108006/CTHN-TTHT ngày 17/12/2020 về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới năm 2020

Công văn số 1452/CTHN-TTHT ngày 12/01/2021 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành chạy thử kèm theo hợp đồng bán máy móc thiết bị.

Công văn số 185/BHXH-QLT ngày 26/01/2021 hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với đơn vị chuyển địa bàn quản lý.

Thông báo số 132/TB-BHXH ngày 20/1/2021 lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Công văn số 43/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021 về việc kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm.

Thông tư số 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Công văn số 234/TCHQ-GSQL ngày 18/01/2021 về việc khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng.

Công văn số 289/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2021 về thể thức C/O.