BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 10 - 2018

Bản tin tháng 10 năm 2018 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP Quy định mới về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Công văn số 3728/TCT-QLN Hồ sơ xóa nợ thuế cho doanh nghiệp phá sản

Công văn số 3556/TCT-DNL Thuế GTGT đối với tiền thưởng cho đại lý

Thông tư 82/2018/TT-BTC Bãi bỏ 01 ví dụ của Thông tư 219/2013/TT-BTC

Công văn số 3744/TCT-TNCN Vừa có thu nhập ở trong và ngoài nước không được ủy quyền quyết toán

Công văn số 3646/TCT-TNCN Thuế TNCN đồi với hợp tác, cho thuê căn hộ/biệt thự

Công văn số 12247/BTC-CST Nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu không bị cấm hoàn thuế GTGT

Công văn số 5283/TCHQ-GSQL Phế liệu chưa có quy chuẩn không được nhập khẩu