BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 12 - 2018

Bản tin tháng 12 năm 2018 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Nghị định 151/2018/NĐ-CP Cắt giảm điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Công văn số 74990/CT-TTHT Cho vay tiền giữa các doanh nghiệp

Công văn số 77479/CT-TTHT Sử dụng hóa đơn trong thời gian cưỡng chế

Công văn số 9315/CT-TTHT Xuất hóa đơn cho chương trình khuyến mại

Công văn số 74972/CT-TTHT Hàng tặng cho khách hàng phải tính thuế GTGT

Công văn số 79557/CT-TTHT Phụ cấp chuyên cần không được miễn thuế TNCN

Công văn số 61341/CT-TTHT Công tác phí đi tham gia hội thảo phải chịu thuế TNCN

Công văn số 61343/CT-TTHT Người mắc bệnh hiểm nghèo nếu được giảm thuế TNCN phải trực tiếp quyết toán

Công văn số 5251/BHXH-QLT Lộ trình đóng BHXH cho người nước ngoài

Công văn số 4996/BHXH-CSYT Những điểm mới về BHYT từ 01/12/2018