BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 01 - 2019

Bản tin tháng 01 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

Nghị định 149/2018/NĐ-CP Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Thông tư 112/2018/TT-BTC Nguyên tắc mới về ghi chép trên chứng từ kế toán

Công văn số 4837/TCT-CS Chuyển nhượng dự án được miễn tính thuế GTGT

Công văn số 85726/CT-TTHT Dịch vụ quản lý chung cư không được miễn khai thuế GTGT

Công văn số 5056/TCT-CS Tặng phiếu mua hàng cho người lao động phải tính thuế TNCN

Công văn số 5300/TCT-DNNCN Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN

Công văn số 204/TCHQ-TXNK Hàng xuất khẩu sẽ bị kiểm tra chặt về mã số và thuế suất

Thông tư số 55/2018/TT-BCT Hạn ngạch nhập khẩu thuốc là nguyên liệu 2019: 56.284 tấn