BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 02 - 2019

Bản tin tháng 02 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định 05/2019/NĐ-CP 03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP Điều kiện chứng nhận và chính sách ưu đãi mới dành cho doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP Quy chế hoạt động của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông tư số 51/2018/TT-NHNN Điều kiện mới về góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng và công ty tài chính

Thông tư số 57/2018/TT-BCT Biểu mẫu mới về cấp phép kinh doanh thuốc lá     

Công văn số 6005/CT-TTHT Doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi đổi lại hàng

Công văn số 4585/CT-TTHT Được phép mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế khi bán thanh lý TSCĐ

Công văn số 2978/CT-TTHT Văn phòng đại diện nước ngoài được miễn nộp thuế khi thanh lý tài sản

Công văn số 3779/CT-TTHT Lương tăng ca ở nước ngoài được miễn thuế TNCN

Công văn số 5152/CT-TTHT Chỉ nhận lương tại Việt Nam, người nước ngoài không cần tự khai thuế

Nghị định số 14/2019/NĐ-CP Sửa đổi quy định khung về thuế tiêu thụ đặc biệt

Công văn số 7465/TCHQ-TXNK Thuế TTĐB của hàng tái nhập đã xuất khẩu

Công văn số 1426/BTC-CST Xuất khẩu xi măng được miễn xác định tỷ lệ tài nguyên, khoáng sản

Công văn số 530/TCHQ-TXNK Hàng nhập khẩu nếu bị tịch thu được miễn nộp thuế GTGT