BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 03 - 2019

Bản tin tháng 03 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 2679/BTC-QLG Hướng dẫn căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP Sửa đổi quy định khung về lệ phí trước bạ

Quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN Hướng dẫn xác định mức trọng yếu khi kiểm toán BCTC của doanh nghiệp

Thông tư số 02/2019/TT-NHNN Sửa đổi quy định về tài mở khoản thanh toán

Công văn số 633/TCT-CS Trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể

Công văn số 475/TCT-CS Dự án đầu tư chưa đến 1 năm vẫn được hoàn thuế GTGT

Công văn số 7333/CT-TTHT Cho DNCX thuê bãi đậu xe không được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 7724/CT-TTHT Hỗ trợ ưu đãi thuế khi mở rộng sản xuất sản phầm công nghiệp

Công văn số 532/TCT-CS Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi

Công văn 7040/CT-TNCN Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018

Công văn số 7337/CT-TTHT Tiền thuê nhà ở nước ngoài vẫn bị tính thuế TNCN tại Việt Nam

Công văn số 679/BHXH-BT Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia BHXH cho người nước ngoài

Công văn số 113/QHLĐTL-CSLĐ Sau ngày 15/12/2018 thời gian thử việc không còn được tình hưởng trợ cấp thôi việc