BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 05 - 2019

Bản tin tháng 05 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP Điều kiện tài trợ và cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL Tính lương tăng ca ban đêm cho người lao động

Công văn số 1040/TCT-CS Tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Công văn số 27003/CT-TTHT Tặng quà cho khách hàng cũng phải tính thuế GTGT

Công văn số 26988/CT-TTHT Có thể khởi tạo đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in

Công văn số 27002/CT-TTHT Hóa đơn đặt in được sử dụng đến 31/12/2020

Công văn số 26985/CT-TTHT Người phụ thuộc là ông bà, anh chị em phải có giấy xác nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng

Công văn số 1650/TCT-DNNCN Chi tiền nghỉ mát cho từng người lao động phải tính thuế TNCN

Công văn số 26999/CT-TTHT Quy định về thời gian phân bổ quyền sử dụng đất thuê có thời hạn

Công văn số 1535/TCT-CS Tổ chức nước ngoài chuyển nhượng cổ phần tại Việt Nam sẽ phải áp dụng thuế TNDN

Công văn số 28507/CT-TTHT Điều kiện hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ

Công văn số 1855/TCT-CS Dự án sản xuất phần mềm được miễn giảm thuế TNDN

Công văn số 5167/BTC-CST Từ 20/05/2019 dừng ân hạn thuế cho dự án nhập khẩu máy móc trên 100 tỷ

Công văn số 4693/BTC-TCHQ Phí vận tải và phí bảo hiểm quốc tế được tính miễn thuế xuất khẩu