BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 06 - 2019

Bản tin tháng 06 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP Tăng mức phạt trong hoạt động KH&CN

Công văn số 36452/CT-TTHT Ưu đãi khi đầu tư thêm TSCĐ

Công văn số 3741/BKHĐT-QLĐT Nguyên tắc thanh toán hợp đồng xây lắp theo đơn giá cố định

Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT Những yêu cầu khi tổ chức đấu thầu dự án năm 2019

Công văn số 40632/CT-TTHT Chuyển đổi hình thức hóa đơn sang hóa đơn điện tử

Công văn số 2260/TCT-CS Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được kế thừa thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Công văn số 2252/TCT-CS Xây dựng đường điện chiếu sáng không được khấu trừ thuế đầu vào

Công văn số 41468/CT-TTHT Thu phí đào tạo ngắn hạn được miễn tính thuế GTGT

Công văn số 1988/TCT-DNL Chuyển nhượng BĐS là tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu cũng phải nộp thuế TNCN

Công văn số 41157/CT-TTHT Thuê lao động bản địa làm việc ở nước ngoài không phải khấu trừ thuế   

Công văn số 39722/CT-TTHT Trả thêm trợ cấp mất việc phải tính thuế TNCN

Công văn số 26991/CT-TTHT Thuế TNCN khi điều động nhân viên của Chi nhánh về Công ty

Công văn số 2287/TCT-CS Chế biến nông sản tại địa bàn đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN

Công văn số 44290/CT-TTHT Bên mua và bán vốn góp đều ở nước ngoài vẫn phải nộp thuế tại Việt Nam

Công văn số 44289/CT-TTHT Điều kiện hạch toán chi phí tài trợ cho y tế

Công văn số 21842/CT-TTHT Chi phí sản xuất thử được chấp nhận là chi phí hợp lý     

Thông báo số 1222/TB-BHXH Tăng hạn mức đóng BHXH theo lương cơ sở từ 01/07/2019

Công văn số 1201/BHXH-CĐ Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần và trợ cấp thai sản đỗi với người đã thôi việc