BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 07 - 2019

Bản tin tháng 07 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật quản lý thuế 2019 Những quy định mới về quản lý thuế

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài sản công

Công văn số 4711/BKHĐT-QLĐT Trường hợp công ty mẹ - con được dự thầu gói thầu cùng nhau

Chỉ thị số 18/CT-TTg  Không được sử dụng vốn vay ODA để mua sắm ô tô

Công văn số 2425/TCT-CS Bán nợ được miễn nộp thuế GTGT

Công văn số 48825/CT-TTHT Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020

Công văn số 53587/CT-TTHT Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN

Công văn số 1135/CT-TTHT Quà trúng thưởng trong tiệc tất niên, tính thuế như tiền lương

Công văn số 2534/TCT-CS Tổn thất do tiêu hủy hàng lỗi không được chấp nhận

Công văn số 1279/CT-TTHT Lãi của BĐS không được bù trừ với lỗ của sản xuất kinh doanh

Công văn số 4344/TCHQ-TXNK Thủ tục khai nộp thuế khi bán phế liệu, sản phẩm SXKD