BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 09 - 2019

Bản tin tháng 09 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 5636/BKHĐT-ĐKKD về tỷ lệ % biểu quyết tối thiểu để thông qua Nghị quyết của HĐTV

Công văn số 5865/BKHĐT-PC về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư số 04/2019/TT-BXD về Sửa đổi quy định về giám sát và nghiệm thu công trình

Công văn số 3200/TCT-KK về Hướng dẫn quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh ngoại tỉnh

Công văn số 3520/TCT-CS về Xử phạt chậm nộp báo cáo hóa đơn

Công văn số 7159/CT-TTHT về mua hàng hóa bằng hóa đơn trực tiếp, khi biếu tặng vẫn phải xuất hóa đơn GTGT

Công văn số 63600/CT-TTHT về Khoản hố trợ thâm niên cho lao động nghỉ việc phải khấu trừ thuế TNCN

Công văn số 7044/CT-TTHT về Thuế TNCN cho khoản hỗ trợ thôi việc

Công văn số 3042/TCT-CS về Loại thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn

Công văn số 6989/CT-TTHT về Công tác phí của Giám đốc kiêm chủ Công ty TNHH MTV

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP về Hướng dẫn định tội gian lận và trốn đóng BHXH

Công văn số 1981/BHXH-CĐ về Yêu cầu khi lập Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

Download