BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 11 - 2019

Bản tin tháng 11 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn 4144/TCT-TVQT Thông báo phát hành Tem thuốc lá sản xuất trong nước

Thông tư 72/2019/TT-BTC Sửa đổi tài khoản trích nộp Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

Nghị định 75/2019/NĐ-CP Phạt đến 2 tỷ đồng đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Nghị định 79/2019/NĐ-CP Hướng dẫn trả tiền sử dụng đất còn nợ từ ngày 10/12/2019

Nghị định 67/2019/NĐ-CP Biểu mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mới

Nghị định 74/2019/NĐ-CP Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 4178/TCT-CS Những điểm đáng lưu ý của hóa đơn điện tử

Công văn số 4461/TCT-CS Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp

Công văn số 4398/TCT-KK Công ty mẹ không được khấu trừ thuế đầu vào phục vụ Chi nhánh độc lập

Công văn số 4377/TCT-CS Mới thành lập buộc phải kê khai theo quý

Công văn số 4400/TCT-DNNCN  Khấu trừ thuế TNCN khi thưởng tour du lịch kết hợp nghiên cứu thị trường

Công văn số 4362/TCT-DNNCN  Trả thu nhập cho nhân công thuê ngoài phải khấu trừ thuế TNCN 10%

Công văn số 4492/TCT-CS  Trích khấu hao đối với nhà ở chuyên gia

Công văn số 4425/TCT-DNNCN Cách xác định doanh thu tính thuế cho thuê tài sản

Quyết định số 2061/QĐ-BTC Thủ tục mới về kiểm tra khoản giảm giá hàng nhập khẩu

Quyết định số 1893/QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục XNK hàng hóa gửi chuyển phát nhanh

Quyết định số 836/QĐ-BXD Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản thời kỳ 2021-2030

Quyết định số 1362/QĐ-TTg Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Quyết định 2736/QĐ-BTNMT Bộ thủ tục mới về bảo vệ môi trường và cấp phép nhập khẩu phế liệu