BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 03 - 2020

Bản tin tháng 03 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP  Năm đầu thành lập doanh nghiệp được miễn phí môn bài

Công văn số 418/TCT-KK Phần mềm HTKK đã bổ sung chức năng hỗ trợ khai thuế tài nguyên

Quyết định số 820/QĐ-UBND Bảng giá nhân công xây dựng năm 2020 tại Hà Nội

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP Quy định về mua bán và quảng cáo rượu bia

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Cấm khai thác cát sỏi vào ban đêm

Thông tư số 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn về xây dựng nhà chung cư

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP Một số vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở được miễn xử phạt từ 01/04/2020

Công văn số 425/CT-TTHT Hiển thị thêm ngày ký trên HĐĐT

Công văn số 152/TCT-DNL Tặng lẵng hoa cho khách hàng vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT 10%

Công văn số 6043/CT-TTHT Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2019

Công văn số 5770/CT-TTHT Làm việc chưa đủ 12 tháng vẫn được ủy quyền quyết toán thuế

Công văn số 385/TCT-CS Ưu đãi thuế trong lĩnh vực chế biến nông sản

Công văn số 6662/CT-TTHT Bán ô tô thấp hơn giá thị trường từ 5% sẽ bị ấn định thuế

Công văn số 13419/CT-TTHT Hàng nhập khẩu theo điều kiện DDU phải chịu thuế nhà thầu

Chỉ thị số 05/CT-BCT Bộ Công thương sẽ chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXXK trước dịch Covid-19