BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 04 - 2020

Bản tin tháng 04 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Chỉ thị số 16/CT-TTg  Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 1 - 15/4/2020

Công văn số 1307/TCT-CS Dự thảo Nghị định về ân hạn nộp thuế do dịch Covid-19

Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL Hướng dẫn trả lương ngừng việc do dịch Covid-19

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Mức phạt mới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và tài nguyên nước 

Công văn số 14353/CT-TTHT Dịch vụ thiết kế cho nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 10335/CT-TTHT Nhận lại tiền chi hộ, lập phiếu thu không phải lập hóa đơn

Công văn số 8990/CT-TTHT Phạt đến 4 triệu đồng nếu không hủy hóa đơn hết giá trị sử dụng

Công văn số 1311/TCHQ-TXNK Cách tính số ngày chậm nộp thuế

Công văn số 8314/CT-TTHT Hạch toán chi phí mua hàng nhập khẩu khi không có tờ khai hải quan           

Công văn số 15505/CT-TTHT Đã có chữ ký số, cá nhân phải nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019 qua mạng

Công văn số 12363/CT-TTHT Không được đăng ký em gái là người phụ thuộc nếu còn người thân

Công văn số 1038/BHXH-QLT Thông báo về địa điểm đóng BHXH, BHYT trong thời gian chống dịch Covid-19

Công văn số 860/BHXH-BT Chỉ một số ngành nghề được dừng đóng và chỉ dừng đóng một phần BHXH

Chỉ thị số 02/CT-BTC Miễn thanh tra thuế và hải quan trong năm 2020 nếu không có dấu hiệu vi phạm

Công văn số 1959/TCHQ-TXNK Chỉ một số ngành nghề được dừng đóng và chỉ dừng đóng một phần BHXH

Công văn số 1042/TCHQ-TXNK Giảm thuế NK nguyên liệu bị hỏa hoạn phải có giấy giám định trong vòng 30 ngày