BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 05 - 2020

Bản tin tháng 05 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về miễn giảm 50% thuế TNDN, thuế GTGT

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Điều kiện xét hỗ trợ người mất việc hoặc nghỉ không lương do dịch Covid-19

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP Quy định mới về phê duyệt các dự án đầu tư công thuộc nhóm A, B, C        

Công văn số 454/KTNN-TH Miễn kiểm toán nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp trong năm 2020

Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL Giá điện được giảm 10% trong vòng 3 tháng

Công văn số 1316/TCT-CS Thời điểm lập hóa đơn chuyển nhượng dự án BĐS

Công văn số 3019/CT-TTHT Nhận tiền hàng tháng từ việc góp tài sản cho hợp đồng hợp tác kinh doanh được hiểu là cho thuê tài sản

Công văn số 1106/TCT-CS Điều chuyển tài sản sáp nhập vào công ty mẹ để thành lập CN

Công văn số 823/CT-TTHT Tiền lãi chậm thanh toán được miễn lập hóa đơn

Công văn số 24678/CT-TTHT Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất thuốc

Công văn số 3660/CT-TTHT Điều kiện và hạn mức trích lập dự phòng nợ khó đòi

Công văn số 20657/CT-TTHT Khoản chi cho người lao động bằng Quỹ công đoàn được miễn tính thuế TNCN

Công văn số 10098/CT-TTHT Khoán chi phí tiếp khách phải chịu thuế TNCN nếu không có HĐ

Công văn số 970/LĐTBXH-TTr Thanh tra nợ đóng BHXH trong năm 2020 vẫn được tiến hành như kế hoạch

Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH Có thể nộp hồ sơ thất nghiệp qua bưu điện, thông báo việc làm qua email